Blog archief

Projecten

KempenLIFE is momenteel betrokken in twee onderzoeksprojecten waarbij getracht wordt om de leefbaarheid en kwaliteit van leven in het buitengebied te verbeteren. Naast een goede infrastructuur voor breedband internet, wordt uiteraard ook gewerkt aan de ontwikkeling van diensten om de kwaliteit van leven, wonen, werken en recreëren in de Kempen te verhogen.

 

PaletteV2

De overgang van werken naar pensioen kan een onzekere periode zijn in iemands leven. Iedereen kan verschillend omgaan met deze transitie en voor verschillende uitdagingen staan. Sommige mensen zullen actief willen blijven deelnemer in de samenleving, sommigen kunnen werkeloos raken voordat ze het pensioen bereiken, sommigen kunnen op zoek zijn naar een nieuw doel in het leven, en anderen kunnen onbekend zijn met alle mogelijkheden in de samenleving voor het pensioen.

Om deze overgang te ondersteunen is het project PaletteV2 opgericht, om de kwaliteit van het leven van ouderen rondom de pensioenleeftijd te verreiken. Voornamelijk door hen de mogelijkheden te geven om actief te blijven participeren in de samenleving; bijvoorbeeld door kennis en vaardigheden uit te wisselen, informatie voorziening te geven over de pensioen overgang, en om formeel en informeel werk te vinden.

Klik hier voor meer informatie.

 

INNOVcare

logo INNOVcare

Het project INNOVcare wil op basis van bestaande producten en systemen een geïntegreerde technologische oplossing ontwikkelen om cognitieve achteruitgang te detecteren, te monitoren en tegen te gaan en zelfmanagement te ondersteunen bij senioren De oplossing zou heel nuttig kunnen zijn in het omgaan met de ziekte van Parkinson en Alzheimer, en door onderzoek tracht het project meer inzicht te krijgen in het dagelijks leven van Parkinson’s en Alzheimer patiënten in het bijzonder en cognitieve en neurologische belemmeringen in het algemeen.

KempenLIFE gaat in dit project zorgen voor de aansluiting tussen gebruikers – senioren, mantelzorgers en hulpverleners – door hun behoefte, wensen en ervaringen te bestuderen en in kaart te brengen. Er zullen verschillende fases van onderzoek zijn. Fase 1 bestaat uit een verkennend onderzoek door middel van 2 focusgroepen met ouderen (60+) en 1 met mantelzorgers om een beeld te krijgen van wat er speelt bij deze doelgroepen. Daarna zullen er pilots worden gehouden met een eerste versie of concept van de INNOVcare-oplossing. In de laatste fase van het onderzoek zal er dan uiteindelijk een uitgebreide veldtest (testen bij mensen thuis) plaatsvinden met de laatste versie van de oplossing, waarna er nog kleine aanpassingen gedaan kunnen worden op basis van de uitkomsten van deze testen.

Projectpartners
Isoin
Kempenlife
LifeonKey
Ninthway
Seniornett
Smart Homes
Taniwa Health
Welness Telecom

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u per email op de hoogte worden gehouden? Vul dan hier uw gegevens in.