Leefbaarheid in De Kempen

Het buitengebied wordt gekenmerkt door vergrijzing en ontgroening. Ook wordt weinig geïnvesteerd in voorzieningen als winkels, scholen en openbaar vervoer. Hierdoor is het weinig interessant voor mensen en bedrijven om zich hier te vestigen. Toch biedt het platteland verschillende aantrekkelijke troeven als ruimte, rust en groen. Dankzij een goede glasvezel-infrastructuur zou iedereen gebruik kunnen maken van een veelheid aan ICT-diensten. Het is immers niet de beschikbaarheid van voorzieningen die de kwaliteit van leven bepaalt, wel de toegankelijkheid. Samen met de inwoners wil KempenLIFE nieuwe diensten ontwikkelen, uittesten en onderhouden waardoor het buitengebied een trekpleister wordt voor jong en oud, maar ook voor innovatieve bedrijven en kleinschalige recreatie. Denk bijvoorbeeld aan het nieuwe werken in het groen, interactieve natuur-educatie, monitoren van gewassen, beveiliging van mens en dier, zorg-op-afstand en innovatie op het vlak van groene energie. Nieuwe kansen voor welzijn, werkgelegenheid en cohesie zorgen voor een gemengde bevolking; noodzakelijk voor een leefbaar buitengebied!

PlattegrondKempen

Samen met leefbaarheidgroepen en dorpsraden in de Kempen wordt gewerkt aan een verbetering van de leefbaarheid. De uitdaging is om goed in te spelen op de veranderingen in het buitengebied zodat een gemengde groep van agrariërs en niet-agrariërs naast elkaar kunnen wonen, werken en genieten van de natuur.

Veranderingen in het buitengebied

Leefbaarheid in het buitengebied richt zich hoofdzakelijk op de gezondheid en veiligheid van mens en dier, en op de kwaliteit van natuur en cultuur. De combinatie van burgers en groen biedt vele kansen voor landbouw, wonen, bedrijvigheid, horeca en recreatie. Belangrijk is echter om al deze nieuwe economische dragers te doen passen in het gemoedelijke Kempense karakter.

Door schaalvergroting en efficiëntie-verhoging zijn minder boeren nodig voor dezelfde productie. Toenemende schaalvergroting in de veehouderij vormt echter een ernstige bedreiging voor het leefmilieu en de volksgezondheid. Daarom moeten de innovaties in de landbouw hand in hand gaan met het typische landelijke karakter, zodat de sfeer en het decor behouden blijft voor bewoners en bezoekers. Ook deeltijds boeren – die landbouw combineren met bijvoorbeeld zorg of horeca – dragen bij aan het behoud van het bijzondere cultuurhistorische landschap.

De ontwikkeling van kleinschalige ‘recreatie en toerisme’ zal bijdragen tot meer werkgelegenheid en aantrekkingskracht voor inwoners en toeristen. Vele agrarische gebouwen en voormalige landgoederen met een typisch karakter staan leeg, en kunnen aangewend worden voor andere doeleinden. Verschillende boerderijen worden omgebouwd tot villa’s waar wonen en werken gecombineerd kan worden. Ook kleine hotels, B&B’s, campings, en fietscafé’s passen perfect in het Kempens buitengebied.

frambozerie

Inschrijven Nieuwsbrief

Wilt u per email op de hoogte worden gehouden? Vul dan hier uw gegevens in.